Huisregels

Pillarpost.org is een wereldwijd ontmoetingsplatform en heeft als doelstelling mensen van één of meerdere van de genoemde doelgroepen op onze website met elkaar in contact te brengen. Een chatcontact, mailcontact, telefonisch contact of persoonlijk contact, alles is mogelijk. Let wel, pillarpost.org is geen datingsite en hanteert echter wel een aantal huisregels:

De Huisregels: 

  1. Pillarpost.org stelt zich niet beschikbaar voor “leden” die uit zijn op dating en/of seksueel contact. Profielen en oproepen die daar wel op wijzen zullen wij dan ook van de site verwijderen.
  2. Het is uitsluitend toegestaan om persoonlijke profielen te plaatsen. Profielen die geplaatst zijn met de bedoeling onze “leden” te lokken naar een andere website zijn niet toegestaan. Het is dus ook niet toegestaan om website-adressen en email-adressen op een profiel te vermelden.
  3. Het is niet toegestaan om commerciële profielen te plaatsen. Een profiel is commercieel als er diensten tegen betaling worden aangeboden. 
  4. Seksistische en/of racistische opmerkingen worden niet gewaardeerd. Niet door ons, maar ook niet door onze “leden”. Tevens zullen racistische opmerkingen altijd worden gemeld bij de betreffende overheidsinstanties en zullen wij in zulke gevallen meewerken aan eventuele onderzoeken.
  5. Alle “leden” zullen respectvol met elkaar omgaan en communiceren. Wanneer blijkt dat “leden” zich niet respectvol gedragen naar andere “leden” of naar “professionals” worden voor een nader te bepalen periode van pillarpost.org geschorst. Bij meerdere incidenten kan dit lijden tot verwijdering van je profiel.
  6. Een Nickname die provocerend is zullen wij zonder opgaaf van redenen verwijderen.
  7. Op een eventueel geplaatste foto mag alleen het lid zelf herkenbaar te zien zijn, i.v.m. privacy-omstandigheden kunnen en mogen wij geen andere personen op profielpagina's laten zien. 
  8. Indien je de huisregels niet respecteert kan Pillarpost.org je de toegang tot de site ontzeggen zonder opgaaf van redenen en zal er geen restitutie van het eventuele abonnementsgeld plaatsvinden. 
  9. Indien je van mening bent dat een lid zich niet houdt aan bovenstaande huisregels, kun je dit melden bij info@pillarpost.org of op de “meldingsknop” klikken . Wij zullen dan je melding zeer discreet behandelen en indien nodig actie ondernemen. 
  10. Indien je van mening bent dat er nog een huisregel mist, kun je dit aangeven bij info@pillarpost.org, zodat we deze kunnen beoordelen en eventueel plaatsen.